VISTA

Skapa din arkitektoniska belysning med VISTA armaturen
Utöver att belysning ska skapa en väl belyst och trevlig miljö, så
har det visuella uttrycket en stor betydelse för hur stadsrummet
upplevs. En flott och designriktig belysning stärker stadsmiljön
och gör staden mer attraktiv att vara i.