Inne Tak Vägg

ECOLUMI är en serie enkla och stilrena indirekta armaturer, 60x60, 120x30 och linhängd. ECOLUMI konceptet är gjort för att kunna ingå i en modern Cirkulär Ekonomi. LITE tittade på tre olika områden för att tillverka den här unika produkten.

  1. Återvinning
  2. Välbefinnande 
  3. Energieffektivtet

För att skapa en 100% återvinningsbar produkt tog LITE hjälp av STENA RECYCLING tidigt i utvecklingsfasen.

ECOLUMI är nu en fullt återvinningsbar produkt.                           

Med välbefinnande tittade man på studien om indirekt belysning  från LUNDS UNIVERSITET och verkan den har på elevernas nivåer av hormonen Kortisol och Melatonin. Den studien och flera likt den visar att man ökar inlärningsförmågan hos eleverna med en hög indirekt-verkan av ljuset i rummet. Armaturen ECOLUMI är indirekt men skapar också en hög indirekt verkan genom att ljusspridningen optimerar ljuset från väggen, eftersom reflektorn har en optimerad spridning. Energieffektiviteten har man löst med att använda sig av en patenterad reflektor som reflekterar ljuset med upp till 99%, materialet som används heter MCPET. Armaturen ger 120lm/W CRI 90 och hela 130 lm/W Cri 80. ECOLUMI är det självklara valet i Kontors- och Skol-miljö som din grundbelysning. Vi som leverantörer och tillverkare av armaturer har som skyldighet att börja tillverka armaturer så att ni kan följa FN:s Globala mål.

Ett mål som alla medlemsstater har sagt att man ska följa inom snar framtid.