Leveransvillkor

Leveransvillkor

JK Belysning AB tillämpar ALEM 09 under förutsättning att särskild överenskommelse träffas samt med följande tillägg:
ALEM 09 reklamationsblankett skall alltid användas vid reklamation.
Dokumentation om upphandling, inköpsbekräftelse eller faktura från inköpet skall bifogas blanketten av kunden.
Montering, installation och underhåll skall göras enligt installationsanvisningar, produktblad och kontroller enligt Svensk standard.
Kunden gör samtliga reklamationer tillsammans med JK belysning AB, samarbete skall ske i samtliga fall.
JK Belysning AB har rätt att neka reklamation om kontakt inte tas i reklamations-ärendet.
Komplettering till § 23 Alem 09 – Returer: Specialanpassade produkter återköps som regel inte.
Återköp görs av produkter i oskadad förpackning med ett returavdrag på 20-30%.
Om produkten inte är i fullgott skick har JK Belysning AB rätt till större returavdrag.
Kunden ansvarar för att all information delegeras i sin organisation så att ovan beskrivna tillägg samt övrigt i ALEM 09 efterföljs.

För kontakt med JK belysning AB gällande ALEM 09, andra leveransvillkor/ garantier alt. reklamation:
Mejla ALEM 09 – reklamationsblankett till info@jkbelysning.com

Alem 09 reklamationsblankett: http://www.seg.se/wp-content/uploads/sites/11/2018/08/Reklamationsblankett-ALEM-09-1407.pdf

Kontaktuppgifter

Kontor/ Besöksadress:

JK Belysning AB (Söder)
Grimboåsen 10 A,
417 49 Göteborg

+46 735004258

j.knapp@jkbelysning.se

 

 

JK Belysning AB (Norr)
Risbergsgatan 2
931 36 Skellefteå

+46733451316

p.forsman@jkbelysning.se