ECOLUMI är ett koncept och ett första steg mot en modern cirkulär ekonomi när det gäller belysningsarmaturer. ECOLUMI skiljer sig från mängden genom att dels vara optimerad för en stor indirekt verkan samt att armaturen också är indirekt i sig själv. En perfekt ersättare till dagens 60x60 plattor med bättre ljus i miljöer såsom skolor och kontor. Dessutom så har Stena Recycling varit delaktiga i Designfasen för att skapa en återvinningsbar armatur. Den är idag 99% återvinningsbar inkluderat driver och i en modern återvinnings central så återvinns i sk. ”Shredder-maskiner” hela +78 % om den slängs som vanligt el-avfall. Det är samma siffror som vi idag ser på allt kartong material som slängs inom EU. Ecolumi är ett steg i rätt riktning och idag utvecklas fler armaturer i samma serie med målet om att ha en hel familj som kan ingå i en modern cirkulär ekonomi.

AHLSELL som arbetar hårt med FN.s globala mål såg det här som en självklar produkt att ha i deras sortiment, JK ihop med LITE A/S jobbar vidare med Ahlsell för att förbättra och komma med fler armaturer i serien. Vi har nu tagit ett steg i rätt riktning och hoppas att detta ger ett avtryck på marknaden vart vi vill nå i framtiden för en hållbar produktion.

Ecolumi är byggd med ambitionen att optimera belysningen för skola och kontor, en belysning som ska ge ett bättre resultat vare sig det är i arbetslivet eller i skolan. LUNDS UNIVERSITET studie och andra studier likt den om indirekt belysning har varit en guide.

Ecolumi är byggd utifrån förståelsen av återvinning och hur man måste designa produkter i framtiden för att ingå i en Cirkulär Ekonomi. STENA RECYCLING har varit delaktiga i den här armaturen.

Ecolumi är energieffektiv trots att det är svårare att lösa med indirekt belysning kontra en direkt verkan varför den patenterade reflektorn är en stor del av arbetet, hög spridning av ljuset så att vi också når en hög indirekt verkan av reflektion från väggar samt ett högt ljusutbyte på 130 lm/ w vid CRI + 80 och 120 lm/ w vid CRI + 90. MCPET är materialet som används i reflektorn.

Ecolumi kan bli uppgraderad både genom att enkelt byta driver samt LED istället för att byta armaturer efter uttjänad livslängd till samma kostnad eller lägre som att byta armaturer helt.

FÖLJ ECOLUMI PÅ:

TEST AV ECOLUMI I SHOWRUM HOS LITE A/S

Standard 60x60 vs ECOLUMI 60x60